Stored Procedure yani kısacası SP nedir ? Sp ‘ nin türkçe karşılığı saklı yordam olarak adlandıra biliriz. Yani herhangi bir Sql veri tabanında belirli bir görevi yerine getirmek için hazırlamış sql ilişkisel kod parçacıklarıdır. Sp ler programlama dillerindeki gibi yazılmış fonksiyonlar olarak inceliyebiliriz ve fonksiyonlar gibi parametre alabilirler. Bu parametrelere bağlı olarak sonuç dönerler. Aynı zamanda bir sp diğer başka bir sp yi de kullanabilir….